Đá - Ngọc trai

-30%
 Dây chuyền Angel pearl Dây chuyền Angel pearl
108,500₫ 155,000₫

Dây chuyền Angel pearl

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Dây chuyền Bi pearl Dây chuyền Bi pearl
108,500₫ 155,000₫

Dây chuyền Bi pearl

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Dây chuyền CK pearl Dây chuyền CK pearl
122,500₫ 175,000₫

Dây chuyền CK pearl

122,500₫ 175,000₫

-30%
 Dây chuyền Crystal Dây chuyền Crystal
115,500₫ 165,000₫

Dây chuyền Crystal

115,500₫ 165,000₫

-30%
 Dây chuyền Hạt xà cừ Dây chuyền Hạt xà cừ
136,500₫ 195,000₫

Dây chuyền Hạt xà cừ

136,500₫ 195,000₫

-30%
 Dây chuyền Ngọc trai Aqua Dây chuyền Ngọc trai Aqua
238,000₫ 340,000₫

Dây chuyền Ngọc trai Aqua

238,000₫ 340,000₫

-30%
 Dây chuyền Ngọc trai Chu Nhật Dây chuyền Ngọc trai Chu Nhật
175,000₫ 250,000₫
-30%
 Dây chuyền Ngọc trai dài Dây chuyền Ngọc trai dài
245,000₫ 350,000₫

Dây chuyền Ngọc trai dài

245,000₫ 350,000₫

-30%
 Dây chuyền Ngọc trai khóa nơ Dây chuyền Ngọc trai khóa nơ
266,000₫ 380,000₫
-30%
 Dây chuyền ngọc trai tim OT Dây chuyền ngọc trai tim OT
108,500₫ 155,000₫
-30%
 Dây chuyền Ngọc trai trơn Dây chuyền Ngọc trai trơn
94,500₫ 135,000₫
-30%
 Dây chuyền ngọc trai xám khóa hoa Dây chuyền ngọc trai xám khóa hoa
266,000₫ 380,000₫
-30%
 Dây chuyền Ngọc trai xoắn Dây chuyền Ngọc trai xoắn
94,500₫ 135,000₫
-30%
 Dây chuyền Olive Lily Dây chuyền Olive Lily
115,500₫ 165,000₫

Dây chuyền Olive Lily

115,500₫ 165,000₫

-30%
 Dây chuyền Pearl drop Dây chuyền Pearl drop
108,500₫ 155,000₫

Dây chuyền Pearl drop

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Dây chuyền Thạch anh hồng Dây chuyền Thạch anh hồng
129,500₫ 185,000₫
-30%
 Dây chuyền Tim vỏ sò Dây chuyền Tim vỏ sò
192,500₫ 275,000₫

Dây chuyền Tim vỏ sò

192,500₫ 275,000₫

-30%
 Hoa tai C pearl Hoa tai C pearl
94,500₫ 135,000₫

Hoa tai C pearl

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Lắc chân Bi pearl Lắc chân Bi pearl
80,500₫ 115,000₫

Lắc chân Bi pearl

80,500₫ 115,000₫

-30%
 Lắc tay Bướm tím Lắc tay Bướm tím
161,000₫ 230,000₫

Lắc tay Bướm tím

161,000₫ 230,000₫

-30%
 Lắc tay dây cherry Lắc tay dây cherry
94,500₫ 135,000₫

Lắc tay dây cherry

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Lắc tay dây Khấu chuông Lắc tay dây Khấu chuông
122,500₫ 175,000₫

Lắc tay dây Khấu chuông

122,500₫ 175,000₫

-30%
 Lắc tay dây Khấu đen Lắc tay dây Khấu đen
122,500₫ 175,000₫

Lắc tay dây Khấu đen

122,500₫ 175,000₫

-30%
 Lắc tay dây Khấu xanh Lắc tay dây Khấu xanh
108,500₫ 155,000₫

Lắc tay dây Khấu xanh

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Lắc tay dây Mận nhí Lắc tay dây Mận nhí
101,500₫ 145,000₫

Lắc tay dây Mận nhí

101,500₫ 145,000₫

-30%
 Lắc tay dây Mận sen Lắc tay dây Mận sen
122,500₫ 175,000₫

Lắc tay dây Mận sen

122,500₫ 175,000₫

-30%
 Lắc tay dây Ngọc đôi Lắc tay dây Ngọc đôi
129,500₫ 185,000₫

Lắc tay dây Ngọc đôi

129,500₫ 185,000₫

-30%
 Lắc tay dây Quế hoa Lắc tay dây Quế hoa
94,500₫ 135,000₫

Lắc tay dây Quế hoa

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Lắc tay dây Thỏ xanh Lắc tay dây Thỏ xanh
122,500₫ 175,000₫

Lắc tay dây Thỏ xanh

122,500₫ 175,000₫

-30%
 Lắc tay dây Tim đen Lắc tay dây Tim đen
122,500₫ 175,000₫

Lắc tay dây Tim đen

122,500₫ 175,000₫

-30%
 Lắc tay dây Tỳ hưu hồng Lắc tay dây Tỳ hưu hồng
108,500₫ 155,000₫

Lắc tay dây Tỳ hưu hồng

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Lắc tay dây xanh lá Lắc tay dây xanh lá
101,500₫ 145,000₫

Lắc tay dây xanh lá

101,500₫ 145,000₫

-30%
 Lắc tay Hoa hồng Lắc tay Hoa hồng
164,500₫ 235,000₫

Lắc tay Hoa hồng

164,500₫ 235,000₫

-30%
 Lắc tay mã não đen nhám Lắc tay mã não đen nhám
84,000₫ 120,000₫

Lắc tay mã não đen nhám

84,000₫ 120,000₫

-30%
 Lắc tay mèo đen trắng Lắc tay mèo đen trắng
108,500₫ 155,000₫

Lắc tay mèo đen trắng

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Lắc tay Mèo trắng Lắc tay Mèo trắng
136,500₫ 195,000₫

Lắc tay Mèo trắng

136,500₫ 195,000₫

-30%
 Lắc tay ngọc anh Lắc tay ngọc anh
133,000₫ 190,000₫

Lắc tay ngọc anh

133,000₫ 190,000₫

-30%
 Lắc tay Ngọc trai Aqua Lắc tay Ngọc trai Aqua
154,000₫ 220,000₫

Lắc tay Ngọc trai Aqua

154,000₫ 220,000₫

-30%
 Lắc tay Ngọc trai bee pha lê Lắc tay Ngọc trai bee pha lê
122,500₫ 175,000₫
-30%
 Lắc tay Ngọc trai bướm hồng Lắc tay Ngọc trai bướm hồng
122,500₫ 175,000₫
-30%
 Lắc tay ngọc trai đá dâu Lắc tay ngọc trai đá dâu
129,500₫ 185,000₫

Lắc tay ngọc trai đá dâu

129,500₫ 185,000₫

-30%
 Lắc tay ngọc trai đào Lắc tay ngọc trai đào
136,500₫ 195,000₫

Lắc tay ngọc trai đào

136,500₫ 195,000₫

-30%
 Lắc tay Ngọc trai Mây trắng Lắc tay Ngọc trai Mây trắng
108,500₫ 155,000₫
-30%
 Lắc tay Ngọc trai tiên cá Lắc tay Ngọc trai tiên cá
122,500₫ 175,000₫

Lắc tay Ngọc trai tiên cá

122,500₫ 175,000₫

-30%
 Lắc tay Ngọc trai tiên cá dâu Lắc tay Ngọc trai tiên cá dâu
122,500₫ 175,000₫
-30%
 Lắc tay Opal đào Lắc tay Opal đào
115,500₫ 165,000₫

Lắc tay Opal đào

115,500₫ 165,000₫

-30%
 Lắc tay Opal tiên cá Lắc tay Opal tiên cá
108,500₫ 155,000₫

Lắc tay Opal tiên cá

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Lắc tay pha lê xanh Lắc tay pha lê xanh
133,000₫ 190,000₫

Lắc tay pha lê xanh

133,000₫ 190,000₫

-30%
 Lắc tay thạch anh túi tiền Lắc tay thạch anh túi tiền
133,000₫ 190,000₫
-30%
 Lắc tay Thỏ đào Lắc tay Thỏ đào
192,500₫ 275,000₫

Lắc tay Thỏ đào

192,500₫ 275,000₫

-30%
 Vòng neko blue Vòng neko blue
66,500₫ 95,000₫

Vòng neko blue

66,500₫ 95,000₫

-30%
 Vòng neko đen hạt gạo Vòng neko đen hạt gạo
66,500₫ 95,000₫

Vòng neko đen hạt gạo

66,500₫ 95,000₫

-30%
 Vòng neko đỏ đậm Vòng neko đỏ đậm
66,500₫ 95,000₫

Vòng neko đỏ đậm

66,500₫ 95,000₫

-30%
 Vòng neko đỏ pha lê màu Vòng neko đỏ pha lê màu
66,500₫ 95,000₫
-30%
 Vòng neko green chaceldon nhạt Vòng neko green chaceldon nhạt
66,500₫ 95,000₫
-30%
 Vòng neko green mã não vân Vòng neko green mã não vân
66,500₫ 95,000₫
-30%
 Vòng neko tím chaceldon Vòng neko tím chaceldon
66,500₫ 95,000₫

Vòng neko tím chaceldon

66,500₫ 95,000₫

-30%
 Vòng neko tím gốm Vòng neko tím gốm
66,500₫ 95,000₫

Vòng neko tím gốm

66,500₫ 95,000₫

-30%
 Vòng neko tím pha lê Vòng neko tím pha lê
66,500₫ 95,000₫

Vòng neko tím pha lê

66,500₫ 95,000₫

-30%
 Vòng tay đá Pastel Vòng tay đá Pastel
77,000₫ 110,000₫

Vòng tay đá Pastel

77,000₫ 110,000₫