Vòng tay

-30%
 Vòng tay Belt Diamond Vòng tay Belt Diamond
203,000₫ 290,000₫

Vòng tay Belt Diamond

203,000₫ 290,000₫

-30%
 Vòng tay Kim tiền Vòng tay Kim tiền
196,000₫ 280,000₫

Vòng tay Kim tiền

196,000₫ 280,000₫

-30%
 Vòng tay Hoa văn Vòng tay Hoa văn
175,000₫ 250,000₫

Vòng tay Hoa văn

175,000₫ 250,000₫

-30%
 Vòng tay Twinkle star Vòng tay Twinkle star
175,000₫ 250,000₫

Vòng tay Twinkle star

175,000₫ 250,000₫

-30%
 Vòng tay Roman Twist Vòng tay Roman Twist
175,000₫ 250,000₫

Vòng tay Roman Twist

175,000₫ 250,000₫

-30%
 Vòng tay Xà cừ mỏng Vòng tay Xà cừ mỏng
175,000₫ 250,000₫

Vòng tay Xà cừ mỏng

175,000₫ 250,000₫

-30%
 Vòng tay Đinh trơn Vòng tay Đinh trơn
175,000₫ 250,000₫

Vòng tay Đinh trơn

175,000₫ 250,000₫

-30%
 Vòng tay Clover Kale Vòng tay Clover Kale
175,000₫ 250,000₫

Vòng tay Clover Kale

175,000₫ 250,000₫

-30%
 Vòng tay Twill VG Vòng tay Twill VG
175,000₫ 250,000₫

Vòng tay Twill VG

175,000₫ 250,000₫

-30%
 Vòng tay JUC Vòng tay JUC
171,500₫ 245,000₫

Vòng tay JUC

171,500₫ 245,000₫

-30%
 Vòng tay 3 vòng Vòng tay 3 vòng
168,000₫ 240,000₫

Vòng tay 3 vòng

168,000₫ 240,000₫

-30%
 Vòng tay Đinh Vòng tay Đinh
168,000₫ 240,000₫

Vòng tay Đinh

168,000₫ 240,000₫

-30%
 Vòng tay Zircon B Vòng tay Zircon B
168,000₫ 240,000₫

Vòng tay Zircon B

168,000₫ 240,000₫

-30%
 Vòng tay Zircon VG Vòng tay Zircon VG
168,000₫ 240,000₫

Vòng tay Zircon VG

168,000₫ 240,000₫

-30%
 Vòng tay Ellie Vòng tay Ellie
168,000₫ 240,000₫

Vòng tay Ellie

168,000₫ 240,000₫

-30%
 Vòng tay VCA color Vòng tay VCA color
164,500₫ 235,000₫

Vòng tay VCA color

164,500₫ 235,000₫

-30%
 Vòng tay Oval đá Vòng tay Oval đá
161,000₫ 230,000₫

Vòng tay Oval đá

161,000₫ 230,000₫

-30%
 Vòng tay Crown Vòng tay Crown
161,000₫ 230,000₫

Vòng tay Crown

161,000₫ 230,000₫

-30%
 Vòng tay Naky Charm Vòng tay Naky Charm
161,000₫ 230,000₫

Vòng tay Naky Charm

161,000₫ 230,000₫

-30%
 Vòng tay Cable bướm Vòng tay Cable bướm
161,000₫ 230,000₫

Vòng tay Cable bướm

161,000₫ 230,000₫

-30%
 Vòng tay Diamond line Vòng tay Diamond line
161,000₫ 230,000₫

Vòng tay Diamond line

161,000₫ 230,000₫

-30%
 Vòng tay Triple Cube Vòng tay Triple Cube
161,000₫ 230,000₫

Vòng tay Triple Cube

161,000₫ 230,000₫

-30%
 Vòng tay Zelda B Vòng tay Zelda B
161,000₫ 230,000₫

Vòng tay Zelda B

161,000₫ 230,000₫

-30%
 Vòng tay Hoa đá VH Vòng tay Hoa đá VH
161,000₫ 230,000₫

Vòng tay Hoa đá VH

161,000₫ 230,000₫

-30%
 Vòng tay Maru heart Vòng tay Maru heart
154,000₫ 220,000₫

Vòng tay Maru heart

154,000₫ 220,000₫

-30%
 Vòng tay Maru Vòng tay Maru
154,000₫ 220,000₫

Vòng tay Maru

154,000₫ 220,000₫

-30%
 Vòng tay Bicircle B Vòng tay Bicircle B
154,000₫ 220,000₫

Vòng tay Bicircle B

154,000₫ 220,000₫

-30%
 Vòng tay Bicircle VG Vòng tay Bicircle VG
154,000₫ 220,000₫

Vòng tay Bicircle VG

154,000₫ 220,000₫

-30%
 Vòng tay Daisy diamond Vòng tay Daisy diamond
154,000₫ 220,000₫

Vòng tay Daisy diamond

154,000₫ 220,000₫

-30%
 Vòng tay Diamond VG Vòng tay Diamond VG
154,000₫ 220,000₫

Vòng tay Diamond VG

154,000₫ 220,000₫

-30%
 Vòng tay Diamond VH Vòng tay Diamond VH
154,000₫ 220,000₫

Vòng tay Diamond VH

154,000₫ 220,000₫

-30%
 Vòng tay Diamond B Vòng tay Diamond B
154,000₫ 220,000₫

Vòng tay Diamond B

154,000₫ 220,000₫

-30%
 Vòng tay Simple butterfly Vòng tay Simple butterfly
147,000₫ 210,000₫

Vòng tay Simple butterfly

147,000₫ 210,000₫

-30%
 Vòng tay Wheat B Vòng tay Wheat B
147,000₫ 210,000₫

Vòng tay Wheat B

147,000₫ 210,000₫

-30%
 Vòng tay Wheat VG Vòng tay Wheat VG
147,000₫ 210,000₫

Vòng tay Wheat VG

147,000₫ 210,000₫

-30%
 Vòng tay Square Vòng tay Square
147,000₫ 210,000₫

Vòng tay Square

147,000₫ 210,000₫

-30%
 Vòng tay Camellia matte Vòng tay Camellia matte
147,000₫ 210,000₫

Vòng tay Camellia matte

147,000₫ 210,000₫

-30%
 Vòng tay H VG Vòng tay H VG
140,000₫ 200,000₫

Vòng tay H VG

140,000₫ 200,000₫

-30%
 Vòng tay Cable Diamond B Vòng tay Cable Diamond B
133,000₫ 190,000₫

Vòng tay Cable Diamond B

133,000₫ 190,000₫

-30%
 Vòng tay Cable Diamond VG Vòng tay Cable Diamond VG
133,000₫ 190,000₫

Vòng tay Cable Diamond VG

133,000₫ 190,000₫

-30%
 Vòng tay Bướm matte Vòng tay Bướm matte
133,000₫ 190,000₫

Vòng tay Bướm matte

133,000₫ 190,000₫

-30%
 Vòng tay Roman Vòng tay Roman
133,000₫ 190,000₫

Vòng tay Roman

133,000₫ 190,000₫

-30%
 Vòng tay Xà Cừ Vòng tay Xà Cừ
133,000₫ 190,000₫

Vòng tay Xà Cừ

133,000₫ 190,000₫

 Vòng tay Bướm matte Diamond Vòng tay Bướm matte Diamond
190,000₫
-30%
 Vòng tay Double Roman Vòng tay Double Roman
133,000₫ 190,000₫

Vòng tay Double Roman

133,000₫ 190,000₫

-30%
 Vòng tay Xà cừ vuông Vòng tay Xà cừ vuông
133,000₫ 190,000₫

Vòng tay Xà cừ vuông

133,000₫ 190,000₫

 Vòng tay Cable tim Vòng tay Cable tim
190,000₫
-30%
 Vòng tay Diamond Rhombus VH Vòng tay Diamond Rhombus VH
133,000₫ 190,000₫

Vòng tay Diamond Rhombus VH

133,000₫ 190,000₫

-30%
 Vòng tay Diamond Rhombus VG Vòng tay Diamond Rhombus VG
133,000₫ 190,000₫

Vòng tay Diamond Rhombus VG

133,000₫ 190,000₫

-30%
 Vòng tay Crush Vòng tay Crush
133,000₫ 190,000₫

Vòng tay Crush

133,000₫ 190,000₫

-30%
 Vòng tay Crystal 6mm Vòng tay Crystal 6mm
133,000₫ 190,000₫

Vòng tay Crystal 6mm

133,000₫ 190,000₫

 Vòng tay Bách gia tỏa VG Vòng tay Bách gia tỏa VG
190,000₫
-30%
 Vòng tay Wave Vòng tay Wave
133,000₫ 190,000₫

Vòng tay Wave

133,000₫ 190,000₫

-30%
 Vòng tay Đá vuông VG Vòng tay Đá vuông VG
133,000₫ 190,000₫

Vòng tay Đá vuông VG

133,000₫ 190,000₫

 Vòng tay Charm VG Vòng tay Charm VG
190,000₫
 Vòng tay Charm B Vòng tay Charm B
190,000₫
 Vòng tay Charm VH Vòng tay Charm VH
190,000₫
-30%
 Vòng tay Đá vuông VH Vòng tay Đá vuông VH
133,000₫ 190,000₫

Vòng tay Đá vuông VH

133,000₫ 190,000₫

-30%
 Vòng tay Cuff Caro B Vòng tay Cuff Caro B
122,500₫ 175,000₫

Vòng tay Cuff Caro B

122,500₫ 175,000₫

-30%
 Vòng tay Cuff Caro VG Vòng tay Cuff Caro VG
122,500₫ 175,000₫

Vòng tay Cuff Caro VG

122,500₫ 175,000₫