Lắc tay

-30%
 Lắc tay Phoenix VG Lắc tay Phoenix VG
108,500₫ 155,000₫

Lắc tay Phoenix VG

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Lắc tay Infinity Lắc tay Infinity
77,000₫ 110,000₫

Lắc tay Infinity

77,000₫ 110,000₫

-30%
 Lắc tay Stella tròn Lắc tay Stella tròn
87,500₫ 125,000₫

Lắc tay Stella tròn

87,500₫ 125,000₫

 Lắc tay Double bi VG Lắc tay Double bi VG
135,000₫
-30%
 Lắc tay Lover Dream VG Lắc tay Lover Dream VG
101,500₫ 145,000₫

Lắc tay Lover Dream VG

101,500₫ 145,000₫

-30%
 Lắc tay Stella Chain Lắc tay Stella Chain
94,500₫ 135,000₫

Lắc tay Stella Chain

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Lắc tay Matte ball Lắc tay Matte ball
94,500₫ 135,000₫

Lắc tay Matte ball

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Lắc tay Mail VG Lắc tay Mail VG
80,500₫ 115,000₫

Lắc tay Mail VG

80,500₫ 115,000₫

-30%
 Lắc tay Stella dài B Lắc tay Stella dài B
94,500₫ 135,000₫

Lắc tay Stella dài B

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Lắc tay Hoa xà cừ Lắc tay Hoa xà cừ
101,500₫ 145,000₫

Lắc tay Hoa xà cừ

101,500₫ 145,000₫

-30%
 Lắc tay Pha lê màu Lắc tay Pha lê màu
108,500₫ 155,000₫

Lắc tay Pha lê màu

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Lắc tay Hoa 5 cánh hồng Lắc tay Hoa 5 cánh hồng
203,000₫ 290,000₫

Lắc tay Hoa 5 cánh hồng

203,000₫ 290,000₫

-30%
 Lắc tay Layer Cube VG Lắc tay Layer Cube VG
94,500₫ 135,000₫

Lắc tay Layer Cube VG

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Lắc tay Wheat Nacre Lắc tay Wheat Nacre
94,500₫ 135,000₫

Lắc tay Wheat Nacre

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Lắc tay Shining VG Lắc tay Shining VG
108,500₫ 155,000₫

Lắc tay Shining VG

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Lắc tay Mail B Lắc tay Mail B
80,500₫ 115,000₫

Lắc tay Mail B

80,500₫ 115,000₫

-30%
 Lắc tay Redline Lotus Lắc tay Redline Lotus
133,000₫ 190,000₫

Lắc tay Redline Lotus

133,000₫ 190,000₫

-30%
 Lắc tay Tim 3D Lắc tay Tim 3D
94,500₫ 135,000₫

Lắc tay Tim 3D

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Lắc tay Hoa tuyết trắng Lắc tay Hoa tuyết trắng
196,000₫ 280,000₫

Lắc tay Hoa tuyết trắng

196,000₫ 280,000₫

-30%
 Lắc tay Wheat nacre heart Lắc tay Wheat nacre heart
94,500₫ 135,000₫

Lắc tay Wheat nacre heart

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Lắc tay Ngọc trai Baro Lắc tay Ngọc trai Baro
101,500₫ 145,000₫

Lắc tay Ngọc trai Baro

101,500₫ 145,000₫

-30%
 Lắc tay Trilayer Lắc tay Trilayer
108,500₫ 155,000₫

Lắc tay Trilayer

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Lắc tay shining ball VG Lắc tay shining ball VG
101,500₫ 145,000₫

Lắc tay shining ball VG

101,500₫ 145,000₫

-30%
 Lắc tay Nacre Heart VG Lắc tay Nacre Heart VG
115,500₫ 165,000₫

Lắc tay Nacre Heart VG

115,500₫ 165,000₫

-30%
 Lắc tay Tim VG Lắc tay Tim VG
108,500₫ 155,000₫

Lắc tay Tim VG

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Lắc tay Colorful Lắc tay Colorful
115,500₫ 165,000₫

Lắc tay Colorful

115,500₫ 165,000₫

-30%
 Lắc tay Thược dược trắng Lắc tay Thược dược trắng
196,000₫ 280,000₫
-30%
 Lắc tay Clover đá VG Lắc tay Clover đá VG
196,000₫ 280,000₫

Lắc tay Clover đá VG

196,000₫ 280,000₫

-30%
 Lắc tay VCA VG Lắc tay VCA VG
133,000₫ 190,000₫

Lắc tay VCA VG

133,000₫ 190,000₫

-30%
 Lắc tay Violet Lắc tay Violet
164,500₫ 235,000₫

Lắc tay Violet

164,500₫ 235,000₫

-30%
 Lắc tay Hoa xoay VG Lắc tay Hoa xoay VG
196,000₫ 280,000₫

Lắc tay Hoa xoay VG

196,000₫ 280,000₫

-30%
 Lắc tay Hoa tròn 4 cánh hồng Lắc tay Hoa tròn 4 cánh hồng
196,000₫ 280,000₫
-30%
 Lắc tay Lover Dream B Lắc tay Lover Dream B
101,500₫ 145,000₫

Lắc tay Lover Dream B

101,500₫ 145,000₫

-30%
 Lắc tay Louis charm Lắc tay Louis charm
108,500₫ 155,000₫

Lắc tay Louis charm

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Lắc tay Louis key Lắc tay Louis key
108,500₫ 155,000₫

Lắc tay Louis key

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Lắc tay Louis tide Lắc tay Louis tide
122,500₫ 175,000₫

Lắc tay Louis tide

122,500₫ 175,000₫

-30%
 Lắc tay Layer Cube B Lắc tay Layer Cube B
94,500₫ 135,000₫

Lắc tay Layer Cube B

94,500₫ 135,000₫

 Lắc tay Hồ lô phúc Lắc tay Hồ lô phúc
165,000₫
-30%
 Lắc tay Chỉ đỏ kim vàng Lắc tay Chỉ đỏ kim vàng
66,500₫ 95,000₫
-30%
 Lắc tay Queen pearl Lắc tay Queen pearl
112,000₫ 160,000₫

Lắc tay Queen pearl

112,000₫ 160,000₫

-30%
 Lắc tay Ngọc trai Rosabella Lắc tay Ngọc trai Rosabella
224,000₫ 320,000₫

Lắc tay Ngọc trai Rosabella

224,000₫ 320,000₫

-30%
 Lắc tay Zinnia Daisy Lắc tay Zinnia Daisy
94,500₫ 135,000₫

Lắc tay Zinnia Daisy

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Lắc tay Clover rỗng Lắc tay Clover rỗng
164,500₫ 235,000₫

Lắc tay Clover rỗng

164,500₫ 235,000₫

-30%
 Lắc tay VCA bạc Lắc tay VCA bạc
108,500₫ 155,000₫

Lắc tay VCA bạc

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Lắc tay Triheart Lắc tay Triheart
77,000₫ 110,000₫

Lắc tay Triheart

77,000₫ 110,000₫

 Lắc tay Double bi B Lắc tay Double bi B
135,000₫
-30%
 Lắc tay Cube VG Lắc tay Cube VG
101,500₫ 145,000₫

Lắc tay Cube VG

101,500₫ 145,000₫

-30%
 Lắc tay CK bi dài Lắc tay CK bi dài
101,500₫ 145,000₫

Lắc tay CK bi dài

101,500₫ 145,000₫

-30%
 Lắc tay Layer heart Lắc tay Layer heart
122,500₫ 175,000₫

Lắc tay Layer heart

122,500₫ 175,000₫

-30%
 Lắc tay Bling bướm B Lắc tay Bling bướm B
101,500₫ 145,000₫

Lắc tay Bling bướm B

101,500₫ 145,000₫

-30%
 Lắc tay Redline Goodluck Lắc tay Redline Goodluck
94,500₫ 135,000₫

Lắc tay Redline Goodluck

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Lắc tay Triple Lắc tay Triple
94,500₫ 135,000₫

Lắc tay Triple

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Lắc tay Clover sọc VG Lắc tay Clover sọc VG
94,500₫ 135,000₫

Lắc tay Clover sọc VG

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Lắc tay Laura Tide Lắc tay Laura Tide
115,500₫ 165,000₫

Lắc tay Laura Tide

115,500₫ 165,000₫

-30%
 Lắc tay Cherry Blossom VG Lắc tay Cherry Blossom VG
108,500₫ 155,000₫

Lắc tay Cherry Blossom VG

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Lắc tay Twist Mihi Lắc tay Twist Mihi
101,500₫ 145,000₫

Lắc tay Twist Mihi

101,500₫ 145,000₫

-30%
 Lắc tay Golden Chain Lắc tay Golden Chain
94,500₫ 135,000₫

Lắc tay Golden Chain

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Lắc tay Tim hồng Lắc tay Tim hồng
175,000₫ 250,000₫

Lắc tay Tim hồng

175,000₫ 250,000₫

-30%
 Lắc tay Set clover B Lắc tay Set clover B
196,000₫ 280,000₫

Lắc tay Set clover B

196,000₫ 280,000₫

-30%
 Lắc tay V VG Lắc tay V VG
80,500₫ 115,000₫

Lắc tay V VG

80,500₫ 115,000₫