Vòng tay bạc

-10%
 Vòng tay Bạc 925 2 xoắn  Vòng tay Bạc 925 2 xoắn
252,000₫ 280,000₫

Vòng tay Bạc 925 2 xoắn

252,000₫ 280,000₫

-10%
 Vòng tay Bạc 925 Đa diện 2 ly  Vòng tay Bạc 925 Đa diện 2 ly
297,000₫ 330,000₫
-10%
 Vòng tay Bạc 925 Xoắn bi  Vòng tay Bạc 925 Xoắn bi
252,000₫ 280,000₫

Vòng tay Bạc 925 Xoắn bi

252,000₫ 280,000₫

-10%
 Vòng tay Bạc S925 Bướm bi  Vòng tay Bạc S925 Bướm bi
504,000₫ 560,000₫

Vòng tay Bạc S925 Bướm bi

504,000₫ 560,000₫

-10%
 Vòng tay Bạc S925 Nơ tim hồng  Vòng tay Bạc S925 Nơ tim hồng
396,000₫ 440,000₫
-10%
 Vòng tay Bạc Ta 999 tròn trơn  Vòng tay Bạc Ta 999 tròn trơn
306,000₫ 340,000₫