Dây chuyền bạc

-10%
 Dây chuyền Bạc S925 Basic  Dây chuyền Bạc S925 Basic
117,000₫ 130,000₫

Dây chuyền Bạc S925 Basic

117,000₫ 130,000₫

-10%
 Dây chuyền Bạc S925 Bi nhỏ  Dây chuyền Bạc S925 Bi nhỏ
153,000₫ 170,000₫
-10%
 Dây chuyền Bạc S925 Bi nhuyễn  Dây chuyền Bạc S925 Bi nhuyễn
153,000₫ 170,000₫
-10%
 Dây chuyền Bạc S925 Crystal  Dây chuyền Bạc S925 Crystal
261,000₫ 290,000₫
-10%
 Dây chuyền Bạc S925 Sapphire Deer  Dây chuyền Bạc S925 Sapphire Deer
270,000₫ 300,000₫
-10%
 Dây chuyền Bạc S925 Spring  Dây chuyền Bạc S925 Spring
243,000₫ 270,000₫

Dây chuyền Bạc S925 Spring

243,000₫ 270,000₫

-10%
 Dây chuyền Bạc S925 Xoắn Lá nhỏ  Dây chuyền Bạc S925 Xoắn Lá nhỏ
153,000₫ 170,000₫