Sản phẩm bán chạy

-30%
 Hoa tai Diamond B  Hoa tai Diamond B
77,000₫ 110,000₫

Hoa tai Diamond B

77,000₫ 110,000₫

-30%
 Lắc tay Phoenix VG  Lắc tay Phoenix VG
108,500₫ 155,000₫

Lắc tay Phoenix VG

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Hoa tai Diamond VG  Hoa tai Diamond VG
77,000₫ 110,000₫

Hoa tai Diamond VG

77,000₫ 110,000₫

-30%
 Hoa tai Ngọc trai chuôi hợp kim  Hoa tai Ngọc trai chuôi hợp kim
24,500₫ 35,000₫
-30%
 Vòng tay DW VH - S  Vòng tay DW VH - S
84,000₫ 120,000₫

Vòng tay DW VH - S

84,000₫ 120,000₫

-30%
 Hoa tai Nhụy hoa  Hoa tai Nhụy hoa
66,500₫ 95,000₫

Hoa tai Nhụy hoa

66,500₫ 95,000₫

-30%
 Lắc chân Shining VG  Lắc chân Shining VG
115,500₫ 165,000₫

Lắc chân Shining VG

115,500₫ 165,000₫

-30%
 Dây chuyền diamond VG  Dây chuyền diamond VG
108,500₫ 155,000₫

Dây chuyền diamond VG

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Lắc tay Infinity  Lắc tay Infinity
77,000₫ 110,000₫

Lắc tay Infinity

77,000₫ 110,000₫

-30%
 Vòng tay Naky Charm  Vòng tay Naky Charm
161,000₫ 230,000₫

Vòng tay Naky Charm

161,000₫ 230,000₫

-30%
 Lắc tay Stella tròn  Lắc tay Stella tròn
87,500₫ 125,000₫

Lắc tay Stella tròn

87,500₫ 125,000₫

-30%
 Lắc chân Redline Twist  Lắc chân Redline Twist
101,500₫ 145,000₫

Lắc chân Redline Twist

101,500₫ 145,000₫

 Lắc chân Double Bi VG  Lắc chân Double Bi VG
145,000₫
 Lắc tay Double bi VG  Lắc tay Double bi VG
135,000₫
-30%
 Vòng tay Tròn VG  Vòng tay Tròn VG
94,500₫ 135,000₫

Vòng tay Tròn VG

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Hoa tai Bi Gấu nhám  Hoa tai Bi Gấu nhám
77,000₫ 110,000₫

Hoa tai Bi Gấu nhám

77,000₫ 110,000₫

-30%
 Lắc chân Bi twist  Lắc chân Bi twist
94,500₫ 135,000₫

Lắc chân Bi twist

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Vòng tay DW VG - S  Vòng tay DW VG - S
84,000₫ 120,000₫

Vòng tay DW VG - S

84,000₫ 120,000₫

-30%
 Dây chuyền trơn mảnh VG  Dây chuyền trơn mảnh VG
94,500₫ 135,000₫

Dây chuyền trơn mảnh VG

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Hoa tai Daisy VH  Hoa tai Daisy VH
66,500₫ 95,000₫

Hoa tai Daisy VH

66,500₫ 95,000₫

-30%
 Lắc chân CK VCA  Lắc chân CK VCA
101,500₫ 145,000₫

Lắc chân CK VCA

101,500₫ 145,000₫

-30%
 Lắc tay Lover Dream VG  Lắc tay Lover Dream VG
101,500₫ 145,000₫

Lắc tay Lover Dream VG

101,500₫ 145,000₫

-30%
 Lắc chân Bướm đá  Lắc chân Bướm đá
87,500₫ 125,000₫

Lắc chân Bướm đá

87,500₫ 125,000₫

-30%
 Lắc tay Stella Chain  Lắc tay Stella Chain
94,500₫ 135,000₫

Lắc tay Stella Chain

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Lắc chân Layer Bướm ngọc trai  Lắc chân Layer Bướm ngọc trai
101,500₫ 145,000₫
-30%
 Lắc tay Matte ball  Lắc tay Matte ball
94,500₫ 135,000₫

Lắc tay Matte ball

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Lắc chân Rainbow  Lắc chân Rainbow
115,500₫ 165,000₫

Lắc chân Rainbow

115,500₫ 165,000₫

-30%
 Lắc tay Mail VG  Lắc tay Mail VG
80,500₫ 115,000₫

Lắc tay Mail VG

80,500₫ 115,000₫

-30%
 Dây chuyền Kim Phúc VG  Dây chuyền Kim Phúc VG
108,500₫ 155,000₫

Dây chuyền Kim Phúc VG

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Lắc tay Stella dài B  Lắc tay Stella dài B
94,500₫ 135,000₫

Lắc tay Stella dài B

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Dây chuyền Phoenix VH  Dây chuyền Phoenix VH
129,500₫ 185,000₫

Dây chuyền Phoenix VH

129,500₫ 185,000₫

-30%
 Lắc tay Hoa xà cừ  Lắc tay Hoa xà cừ
101,500₫ 145,000₫

Lắc tay Hoa xà cừ

101,500₫ 145,000₫

-30%
 Dây chuyền Ginko  Dây chuyền Ginko
87,500₫ 125,000₫

Dây chuyền Ginko

87,500₫ 125,000₫

 Dây chuyền Daisy VG  Dây chuyền Daisy VG
110,000₫
-30%
 Lắc tay Pha lê màu  Lắc tay Pha lê màu
108,500₫ 155,000₫

Lắc tay Pha lê màu

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Lắc chân Pha lê màu  Lắc chân Pha lê màu
115,500₫ 165,000₫

Lắc chân Pha lê màu

115,500₫ 165,000₫

-30%
 Hoa tai Bi Tai Thỏ  Hoa tai Bi Tai Thỏ
77,000₫ 110,000₫

Hoa tai Bi Tai Thỏ

77,000₫ 110,000₫

-30%
 Lắc tay Hoa 5 cánh hồng  Lắc tay Hoa 5 cánh hồng
203,000₫ 290,000₫

Lắc tay Hoa 5 cánh hồng

203,000₫ 290,000₫

-30%
 Hoa tai Phila VG  Hoa tai Phila VG
66,500₫ 95,000₫

Hoa tai Phila VG

66,500₫ 95,000₫

-30%
 Lắc tay Layer Cube VG  Lắc tay Layer Cube VG
94,500₫ 135,000₫

Lắc tay Layer Cube VG

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Dây chuyền Blue Ocean  Dây chuyền Blue Ocean
147,000₫ 210,000₫

Dây chuyền Blue Ocean

147,000₫ 210,000₫

-30%
 Hoa tai Tim 3D VG  Hoa tai Tim 3D VG
66,500₫ 95,000₫

Hoa tai Tim 3D VG

66,500₫ 95,000₫

-30%
 Hoa tai Daisy VG  Hoa tai Daisy VG
66,500₫ 95,000₫

Hoa tai Daisy VG

66,500₫ 95,000₫

-30%
 Lắc chân 5 đồng xu VG  Lắc chân 5 đồng xu VG
108,500₫ 155,000₫

Lắc chân 5 đồng xu VG

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Dây chuyền Shape drop  Dây chuyền Shape drop
101,500₫ 145,000₫

Dây chuyền Shape drop

101,500₫ 145,000₫

-30%
 Dây chuyền Pink Zircon flower  Dây chuyền Pink Zircon flower
115,500₫ 165,000₫
-30%
 Lắc chân Tiny heart  Lắc chân Tiny heart
94,500₫ 135,000₫

Lắc chân Tiny heart

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Lắc tay Wheat Nacre  Lắc tay Wheat Nacre
94,500₫ 135,000₫

Lắc tay Wheat Nacre

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Lắc chân Đồng xu tầng  Lắc chân Đồng xu tầng
94,500₫ 135,000₫

Lắc chân Đồng xu tầng

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Dây chuyền Crown  Dây chuyền Crown
80,500₫ 115,000₫

Dây chuyền Crown

80,500₫ 115,000₫

-30%
 Dây chuyền Lá phong  Dây chuyền Lá phong
108,500₫ 155,000₫

Dây chuyền Lá phong

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Dây chuyền Tim đôi VG  Dây chuyền Tim đôi VG
77,000₫ 110,000₫

Dây chuyền Tim đôi VG

77,000₫ 110,000₫

-30%
 Hoa tai Jade 2  Hoa tai Jade 2
94,500₫ 135,000₫

Hoa tai Jade 2

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Vong tay cuff trơn  Vong tay cuff trơn
84,000₫ 120,000₫

Vong tay cuff trơn

84,000₫ 120,000₫

-30%
 Lắc chân Coil gold  Lắc chân Coil gold
101,500₫ 145,000₫

Lắc chân Coil gold

101,500₫ 145,000₫

-30%
 Dây chuyền Charm VG  Dây chuyền Charm VG
94,500₫ 135,000₫

Dây chuyền Charm VG

94,500₫ 135,000₫

-30%
 Lắc tay Shining VG  Lắc tay Shining VG
108,500₫ 155,000₫

Lắc tay Shining VG

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Dây chuyền bi VG  Dây chuyền bi VG
98,000₫ 140,000₫

Dây chuyền bi VG

98,000₫ 140,000₫

-30%
 Lắc chân Bi VG  Lắc chân Bi VG
84,000₫ 120,000₫

Lắc chân Bi VG

84,000₫ 120,000₫

-30%
 Vòng tay DW Bạc - S  Vòng tay DW Bạc - S
84,000₫ 120,000₫

Vòng tay DW Bạc - S

84,000₫ 120,000₫