Sản phẩm mới

-30%
 Dây chuyền Titan Galaxy Sun Dây chuyền Titan Galaxy Sun
87,500₫ 125,000₫
-30%
 Dây chuyền Titan Nơ Ngọc trai Dây chuyền Titan Nơ Ngọc trai
84,000₫ 120,000₫
-30%
 Lắc tay Titan Lucky Smile Lắc tay Titan Lucky Smile
112,000₫ 160,000₫

Lắc tay Titan Lucky Smile

112,000₫ 160,000₫

-30%
 Hoa tai Titan Half Diamond Hoa tai Titan Half Diamond
133,000₫ 190,000₫

Hoa tai Titan Half Diamond

133,000₫ 190,000₫

-30%
 Dây chuyền Titan Twinkle star Dây chuyền Titan Twinkle star
154,000₫ 220,000₫
-30%
 Dây chuyền Titan Coquette Dây chuyền Titan Coquette
108,500₫ 155,000₫

Dây chuyền Titan Coquette

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Dây chuyền Titan Snowflake Dây chuyền Titan Snowflake
108,500₫ 155,000₫

Dây chuyền Titan Snowflake

108,500₫ 155,000₫

-30%
 Dây chuyền Titan Circle Dây chuyền Titan Circle
140,000₫ 200,000₫

Dây chuyền Titan Circle

140,000₫ 200,000₫

-30%
 Dây chuyền Titan Half Diamond Dây chuyền Titan Half Diamond
122,500₫ 175,000₫
-10%
 Charm bạc S925 Mini snowflake Charm bạc S925 Mini snowflake
162,000₫ 180,000₫

Charm bạc S925 Mini snowflake

162,000₫ 180,000₫

-10%
 Charm bạc S925 Queen Charm bạc S925 Queen
162,000₫ 180,000₫

Charm bạc S925 Queen

162,000₫ 180,000₫

-10%
 Charm bạc S925 Tim 3D Charm bạc S925 Tim 3D
189,000₫ 210,000₫

Charm bạc S925 Tim 3D

189,000₫ 210,000₫

-10%
 Charm bạc S925 Tim rỗng Charm bạc S925 Tim rỗng
117,000₫ 130,000₫

Charm bạc S925 Tim rỗng

117,000₫ 130,000₫

-10%
 Charm bạc S925 Circle Charm bạc S925 Circle
90,000₫ 100,000₫

Charm bạc S925 Circle

90,000₫ 100,000₫

-10%
 Charm bạc S925 Shiny Butterfly Charm bạc S925 Shiny Butterfly
144,000₫ 160,000₫
-10%
 Charm bạc S925 Bướm Đá Charm bạc S925 Bướm Đá
144,000₫ 160,000₫

Charm bạc S925 Bướm Đá

144,000₫ 160,000₫

-10%
 Dây chuyền Bạc S925 Crystal Dây chuyền Bạc S925 Crystal
261,000₫ 290,000₫
-10%
 Charm Bạc S925 Galaxy Charm Bạc S925 Galaxy
144,000₫ 160,000₫

Charm Bạc S925 Galaxy

144,000₫ 160,000₫

-10%
 Charm Bạc S925 VCA Đá trắng Charm Bạc S925 VCA Đá trắng
126,000₫ 140,000₫
-10%
 Charm Bạc S925 Túi tiền Charm Bạc S925 Túi tiền
225,000₫ 250,000₫

Charm Bạc S925 Túi tiền

225,000₫ 250,000₫

-10%
 Charm Bạc S925 Princess Charm Bạc S925 Princess
180,000₫ 200,000₫

Charm Bạc S925 Princess

180,000₫ 200,000₫

-10%
 Charm Bạc S925 Leaf Charm Bạc S925 Leaf
153,000₫ 170,000₫

Charm Bạc S925 Leaf

153,000₫ 170,000₫

-10%
 Charm Bạc S925 Bowie Charm Bạc S925 Bowie
144,000₫ 160,000₫

Charm Bạc S925 Bowie

144,000₫ 160,000₫

-10%
 Charm Bạc S925 Ginko Charm Bạc S925 Ginko
144,000₫ 160,000₫

Charm Bạc S925 Ginko

144,000₫ 160,000₫

-10%
 Hoa tai Bạc S925 Mini VCA Hoa tai Bạc S925 Mini VCA
135,000₫ 150,000₫

Hoa tai Bạc S925 Mini VCA

135,000₫ 150,000₫

-10%
 Hoa tai Bạc S925 Thỏ carrot Hoa tai Bạc S925 Thỏ carrot
144,000₫ 160,000₫

Hoa tai Bạc S925 Thỏ carrot

144,000₫ 160,000₫

-10%
 Hoa tai Bạc S925 Flower Hoa tai Bạc S925 Flower
153,000₫ 170,000₫

Hoa tai Bạc S925 Flower

153,000₫ 170,000₫

-10%
 Hoa tai Bạc S925 Khoen Clover Hoa tai Bạc S925 Khoen Clover
198,000₫ 220,000₫

Hoa tai Bạc S925 Khoen Clover

198,000₫ 220,000₫

-10%
 Hoa tai Bạc S925 Khoen Hoa 4 cánh hồng Hoa tai Bạc S925 Khoen Hoa 4 cánh hồng
171,000₫ 190,000₫
-10%
 Hoa tai Bạc S925 Khoen 3 hoa Hoa tai Bạc S925 Khoen 3 hoa
198,000₫ 220,000₫

Hoa tai Bạc S925 Khoen 3 hoa

198,000₫ 220,000₫

-10%
 Hoa tai Bạc S925 GG Zircon Pave Hoa tai Bạc S925 GG Zircon Pave
234,000₫ 260,000₫
-10%
 Hoa tai Bạc S925 GG Tim Hoa tai Bạc S925 GG Tim
234,000₫ 260,000₫

Hoa tai Bạc S925 GG Tim

234,000₫ 260,000₫

-10%
 Nhẫn Bạc S925 Wavy Nhẫn Bạc S925 Wavy
180,000₫ 200,000₫

Nhẫn Bạc S925 Wavy

180,000₫ 200,000₫

-10%
 Nhẫn Bạc S925 Versailles Nhẫn Bạc S925 Versailles
243,000₫ 270,000₫

Nhẫn Bạc S925 Versailles

243,000₫ 270,000₫

-10%
 Nhẫn Bạc S925 Royal Moon B Nhẫn Bạc S925 Royal Moon B
261,000₫ 290,000₫

Nhẫn Bạc S925 Royal Moon B

261,000₫ 290,000₫

-10%
 Nhẫn Bạc S925 Royal Moon VG Nhẫn Bạc S925 Royal Moon VG
261,000₫ 290,000₫

Nhẫn Bạc S925 Royal Moon VG

261,000₫ 290,000₫

-10%
 Nhẫn Bạc S925 Ruby Crown Nhẫn Bạc S925 Ruby Crown
189,000₫ 210,000₫

Nhẫn Bạc S925 Ruby Crown

189,000₫ 210,000₫

-10%
 Nhẫn Bạc S925 Silver Moon B Nhẫn Bạc S925 Silver Moon B
171,000₫ 190,000₫

Nhẫn Bạc S925 Silver Moon B

171,000₫ 190,000₫

-10%
 Nhẫn Bạc S925 Silver Moon VG Nhẫn Bạc S925 Silver Moon VG
171,000₫ 190,000₫
-10%
 Nhẫn Bạc S925 Crown Nhẫn Bạc S925 Crown
198,000₫ 220,000₫

Nhẫn Bạc S925 Crown

198,000₫ 220,000₫

-10%
 Hoa tai Bạc S925 Dangle star Hoa tai Bạc S925 Dangle star
189,000₫ 210,000₫

Hoa tai Bạc S925 Dangle star

189,000₫ 210,000₫

-10%
 Hoa tai Bạc S925 Twinkle star Hoa tai Bạc S925 Twinkle star
108,000₫ 120,000₫

Hoa tai Bạc S925 Twinkle star

108,000₫ 120,000₫

-10%
 Nhẫn Bạc S925 Vanessa leaf Nhẫn Bạc S925 Vanessa leaf
198,000₫ 220,000₫

Nhẫn Bạc S925 Vanessa leaf

198,000₫ 220,000₫

-10%
 Hoa tai Bạc S925 Grace Hoa tai Bạc S925 Grace
157,500₫ 175,000₫

Hoa tai Bạc S925 Grace

157,500₫ 175,000₫

-10%
 Hoa tai Bạc S925 Candy Hoa tai Bạc S925 Candy
130,500₫ 145,000₫

Hoa tai Bạc S925 Candy

130,500₫ 145,000₫

-10%
 Nhẫn Bạc S925 Tiny Violet VG Nhẫn Bạc S925 Tiny Violet VG
229,500₫ 255,000₫
-10%
 Lắc tay Bạc S925 Blooming Lắc tay Bạc S925 Blooming
342,000₫ 380,000₫

Lắc tay Bạc S925 Blooming

342,000₫ 380,000₫

-10%
 Nhẫn Bạc S925 Peridot Oval Nhẫn Bạc S925 Peridot Oval
270,000₫ 300,000₫

Nhẫn Bạc S925 Peridot Oval

270,000₫ 300,000₫

-10%
 Lắc tay Bạc S925 Mono Pink heart Lắc tay Bạc S925 Mono Pink heart
177,300₫ 197,000₫
-10%
 Nhẫn Bạc S925 Mini crown Nhẫn Bạc S925 Mini crown
189,000₫ 210,000₫

Nhẫn Bạc S925 Mini crown

189,000₫ 210,000₫

-10%
 Nhẫn Bạc S925 Ruby heart Nhẫn Bạc S925 Ruby heart
180,000₫ 200,000₫

Nhẫn Bạc S925 Ruby heart

180,000₫ 200,000₫

-10%
 Hoa tai Bạc S925 Tulip Hoa tai Bạc S925 Tulip
99,000₫ 110,000₫

Hoa tai Bạc S925 Tulip

99,000₫ 110,000₫

-10%
 Hoa tai Bạc S925 Khoen daisy Hoa tai Bạc S925 Khoen daisy
162,000₫ 180,000₫

Hoa tai Bạc S925 Khoen daisy

162,000₫ 180,000₫

-10%
 Hoa tai Bạc S925 Blue daisy Hoa tai Bạc S925 Blue daisy
198,000₫ 220,000₫

Hoa tai Bạc S925 Blue daisy

198,000₫ 220,000₫

-10%
 Hoa tai Bạc S925 Leaf Hoa tai Bạc S925 Leaf
144,000₫ 160,000₫

Hoa tai Bạc S925 Leaf

144,000₫ 160,000₫

-10%
 Hoa tai Bạc S925 Bướm tím dây Hoa tai Bạc S925 Bướm tím dây
207,000₫ 230,000₫
-10%
 Hoa tai Bạc S925 Mèo đen Hoa tai Bạc S925 Mèo đen
99,000₫ 110,000₫

Hoa tai Bạc S925 Mèo đen

99,000₫ 110,000₫

-10%
 Hoa tai Bạc S925 Blue moon Hoa tai Bạc S925 Blue moon
261,000₫ 290,000₫

Hoa tai Bạc S925 Blue moon

261,000₫ 290,000₫

-10%
 Hoa tai Bạc S925 Hoa biển Hoa tai Bạc S925 Hoa biển
153,000₫ 170,000₫

Hoa tai Bạc S925 Hoa biển

153,000₫ 170,000₫

-10%
 Hoa tai Bạc S925 Moon Hoa tai Bạc S925 Moon
85,500₫ 95,000₫

Hoa tai Bạc S925 Moon

85,500₫ 95,000₫